VÄRLDAR

Zetanerna berättar det finns många av De Gråa; varför De Gröna Männen är gröna; att det finns Reptilliknande Former, utomjordingar från Orion, Bönsyrsor, Kattfolk, Nordianer, Pledianer, och Sirianer träffas och diskuterar med varandra på Världarnas Råd; om det finns Människoliknande bland oss; hur det finns en Mångfald av Livsformer i Universum och hur Storlek och Form bestäms; huruvida vissa av de utomjordiska skapelserna beskrivs rätt i Vedaböckerna; och huruvida det finns en Galaktisk Zoo någonstans. Zetanerna förtäljer om någon av dessa livsformer har Bidragit Genetiskt till Människorasen; varför Amerikanska Indianerna är speciella; vilken sammansättning Människofamiljen har; och vad Månstäder förtäljer;

Zetanerna berättar om det Ursprungliga Uppdraget som olika olika utomjordiska grupper är involverade i; hur utomjordingar kommit fram ur Forntida Kulturer; varför det finns Kultiviserade Utomjordingar; hur dessa och andra Påverkar Varandra; hur de utomjordiska Sociala Strukturerna är byggda; huruvida de har Ritualer eller njuter av Musik; vilka Sexuella Variationer det finns; varför många utomjordingar gör besök i form av en Triad; hur utomjordingarna håller reda på allt med hjälp av en Himmelsk Dator; hur Utomjordiska Namn bestäms; huruvida det någonsin existerat liv på Venus; huruvida det finns ett Stjärnspråk på Jorden; varifrån Männen i Svart ursprungligen kommer från; huruvida Älvor är utomjordingar; huruvida Bigfoot existerar eller Delfiner har själar; huruvida legenden om Vampyrer är sann; och att finns Underjordisk Liv på Jorden. Zetanerna berättar om de olika Zetatyperna; hur den Ursprungliga Zetanen var; sammansättningen av Zetanernas Måltider; hur de är bosatta i Gobiöknen och på Mars; och varifrån i stjärnsystemet i Zeta Reticuli de kommer från. Zetanerna berättar hur deras Skolor fungerar; vad de har för Nöjen och huruvida de läser Litteratur; huruvida de har Religioner eller tilldelas Roller beroende på kön eller ingår Äktenskap; och huruvida Zetanerna är under Reptiliernas Kontroll eller har böjelse för Diktatur och Okänslighet; Zetanerna berättar hur vi kan finna våra forntida besökare från Den 12:te Planeten i Världarnas Råd; varför de kallades Forntida Gudar; hur dessa besökare byggde Strukturer på Mars typ Tetraedriska Kristaller men också förstörde Livet på Mars; varför dessa besökare byggde Pyramiderna och dess Hemliga Kammare och varför de byggde Sfinxen; vad de Kinesiska Pyramiderna förtäljer; ursprunget för de Australiensiska Lämningarna; hur dessa besökare Assimilerades; på vilket sätt dessa besökare påverkade forntida Maja och Inka civilisationerna och Dogonfolket; och vilka Verkningar de på den 12:te Planeten känner av vid den periodiska passagen;