TRANSFORMATIONEN

Zetanerna berättar hur Jorden kommer att genomgå en Transformation och att detta är beskriven i Oahspe; varför Transformationen beskrivs som Skördefest och hur det relaterar till Hinduiska Yugan; hur många som har Förhandskännedom om detta; hur, många här på Jorden Växer Olika Andligt; hur Gradvisa Förändringar redan är synbara och att Blandade Grupper kommer att separera; varför denna separation kommer att orsaka en Uppslitande Bestörtning bland Själv-Tjänarna; hur, Vägriktning människorna väljer är ännu oklart; exemplifierad av Chupacabra; hur olyckor som TWA 800 och Swissair 111 inte är några olyckor; hur etablissimanget försöker hålla kontrollen och begränsa En Ekonomisk Kollaps genom att pådyvla människorna En Ny Världsordning och en ansats till en Världsregering; hur Organiserade Religioner kommer att reagera; om Stora Trupper kommer att vinna kampen om Kontinentens Själ och hur detta förknippas med Brasiliens egna Roswell; vilken roll Bill Gates, Internet, År 2000 och USA som Smältdegel spelar i allt detta; hur Transformationen ibland skildras i Science Fiction; varför människan alltmer Talar med de Döda och allt oftare Bli Sjuk, och varför en del människor har Dödslängtan.

Zetanerna berättar om hur kontakterna ibland ges Framtida Visioner för att motivera dem; vilken effekt Polskiftets Förelöpare har och huruvida Social Oordning kommer att råda; varför det är Två Läger beträffande det kommande Polskiftet; hur Kontaktgrupper har en transformativ effekt på gruppen; hur kontaktpersoner ofta Förändrar sitt Liv; varför många kontakpersoner har information att släppa vid en Viss Tidpunkt; hur kontaktpersoner upptäcker att de har Ödet i sina händer och hur detta kan Göra Skillnad; varför Samordning bland kontakpersoner alltmer ökar; vad för typ av Transformationsaktiviteter som förekommer; att det finns Inkarnerade Hjälpare eller andra I vår Närvaro från andra världar; hur människor som Einstein och Buckminster Fuller försökte förändra; varför Själapar alltmer söker varandra; varför Sociopatiska Gäng är alltmer våldsamma men också varför New Age är på frammarsch; varför Transformationen för vissa nödvändigtvis inte kommer att kännas som Början till ett Nytt Liv; Zetanerna berättar hur Nancy förbereddes för Kommunikationsrollen och Varför Nancy är Zetanernas sändebud; hur folk Reagerar på ZetaTalk; och att det finns många Fiender till ZetaTalk; och varför en Direktlinje till ZetaTalk är ej möjligt.

Zetanerna berättar hur människan kommer att förändras till det bättre Efter Omvälvningen; hur det kommer att bli en förnyelse av Naturresurserna och hur Stora Tillfällen kommer att yppa sig; varför den Gröna Rörelsen är viktig för vår framtid; hur synen på Värdefulla Egendomar och hur begreppet Social Service kommer att få annan innebörd; hur människan kommer att känna sig på drift och hur dessa förändringar kommer att speglas i Eftertids-Religioner; hur Serviceinriktade samhällen kommer att beskyddas från Självtjänarna i Eftertids-Räder och till och med att dela hem med Hybriderna; att under, som Eviga Energikällor kommer att användas; att många människokroppar inkarneras just nu av själar från Andra Världar; och allt detta inte alls kommer att vara chockerande, trots Kulturskillnader har det pågått Kulturellt Utbyte sen en bra tid tillbaka; Zetanerna förtäljer om Meningen med Livet alltid kommer att vara ett mysterium; huruvida berättelsen om Tranformationen har begravts i en hög av Misstolkade Buskap, så att många inte vet Vem Man Skall Tro På; varför många gör motstånd pga. Religiös Övertygelse; huruvida det är en myt eller sanning att människan kommer att drabbas av Domedagen eller huruvida detta kommer att involvera Jesus andra Ankomst till Jorden eller en Uppstigning; vad Zetanerna menar med Upplyftet; varför det inte kommer att ske några Framtida Polskiften; och huruvida Transformationen följer tidtabellen med Planerade Händelser eller om en underlig Blå Stjärna närmar sig Jorden.