Vetenskap

Zetanerna berättar huruvida Universum skapades genom Big Bang; och hur alla dessa sk. Svarta Hål relaterar till det; huruvida Universum är fylld av Mörk Materia och har Tid och Rymdkurvor; hur Gravitationen har många fasetter och hur människan går bet på att tillverka Antigravitations Farkoster; huruvida gravitationen har en motpolskraft kallad Repulsion; vad som gör att Solen Brinner; varför det är vanligt med Binära Solar; varför Solen Flammar Upp; varför vi inte ser någon Stjärna Födas. Zetanerna berättar hur Atmosfären Bildas; vad som orsakar Ljudbangar och Jordens Rotation, Tidvågor och färggranna Auror; hur Planetarisk Magnetism fungerar; hur vi kan göra bättre förutsägelser beträffande Jordbävningar; vad som orsakade Tunguskaexplotionen; och huruvida människan kan lyckas att Avleda Asteroider. Zetanerna berättar att det finns många olika Ljuspartiklar och vad som orsakar Rödförskjutningen; hur gravitationen orsakas av Gravitationspartiklar och Gravitationsflöde; hur Partikelflöde och Energivågor fungerar; vad som händer under Isbildning och Explotioner; huruvida det finns Subatomiska Partiklar inom subatomiska partiklar; varför människan inte kommer att lösa Enhets-Teorin; och varför vissa malmsorter är Magnetiska.

Zetanerna berättar hur liv uppstår i Ursoppan; hur all liv mer eller mindre Förnimmer; varför tidigare arter av Människan dog ut; hur DNA-Byggblocken ute i Universum varierar; varför vi har Biorytmer; huruvida människan kan bromsa upp Åldrandet; vad som orsakar Autoimmuna Sjukdomar och Självantändning; vad som orsakade Dinosauriernas Bortgång; hur Delfinljud fortplantas långt i vatten; och huruvida vi kommer att uppleva en Världsvid Ofruktsamhet; Zetanerna berättar också vad som menas med Tanke/Kropp Förbindelse, och vad som är upphovet till medvetandet; vilken funktion Hjärnvågor har; vad som händer under Koma; huruvida människor endast använder 10% av sin Hjärnkapacitet; huruvida människor också har EQ såväl som IQ; och hur Telekinesi fungerar.

Zetanerna berättar hur Den 12:te Planeten stör Jordens Magnetfält allteftersom den närmar sig; varför detta orsakar fenomen som Ljudbangar och Blixtar; hur dessa periodiska besök har orsakat Polskiften tidigare i historien; varför den Magnetiska/Geografiska polerna inte är samma; vad som är orsaken till storleken av Polernas Förflyttning; hur stor chansen till Kollision är; huruvida en kollision var orsaken till bildandet av Asteroidbältet i det förgångna; hur detta relaterar till Jordens osymetriska form och Kontinentaldriften; hur Jorden bombarderades med stora Meteorer i det förgångna; vad som orsakade de Afrikanska Slätterna; varför Jorden har en Tvilling som vi aldrig ser; och vad som orsakade våra Oljetillgångar att bildas. Zetanerna berättar varför nyheterna om Planet X blev undertryckta; hur dess läge sammanfaller med Den 12:te Planetens Bana; vilken Andra Fokus det 12:te planeten har; varför dess bana är Avtagande; vad den förväntade Infallsvinkeln kommer att vara; hur den första och den Andra passagen kommer att skilja sig; och hur Den 12:te Planetens Glöd fungerar som dess egen sol.

Zetanerna berättar om vad som bestämmer Ordningen av Planeterna i ett solsystem; varför Banorna är elliptiska; vad som är orsaken till att planeternas banor är i ett Plan; varför planeter sällan har Dubbla Banor; varför planeter forsätter att Rotera trots Oordning; varför Centrifugalkraften inte är något svar; hur Sattelitbanor är bestämd av människan; och varför banorna inte är Symetriska. Zetaneran berättar huruvida kometer bildas i Oorts Moln; varför vi har Återkommande Kometer; hurvida Efemerid kan förutsäga en komets väg; och huruvida astronomerna fortfarande är kvar i De Mörka Tiderna oförmögna att ta itu med Motsägelserna. Zetanerna berättar huruvida Absoluta Egenskaper; förekommer; huruvida Matematiska Bevis bevisar någonting; hur Vektorer och Kvantfysiken är bristfälliga; vad som orsakar tornadon att Spinna; huruvida Statistik kan ljuga; hur utomjordingar har kapacitet att Resa i Tiden genom att manipulera Tidflödet och göra Interstallära Resor; att de har Supraledare som fungerar i rumstemperatur; huruvida Kristaller har magiska egenskaper eller om Kall Fusion är möjligt; och huruvida utomjordingarna kan manipulera gravitationen med Element 115.