Regler

Zetanerna berättar hur medlemskap i Världarnas Råd ej är frivilligt och att all utomjordisk aktivitet på Jorden administreras av Världarnas Råd; hur Utträde är otillåtet; vad Rådets Uppgift är och hur det påverkar Förändringens Hastighet här på Jorden; hur Jorden redan är en Medlem och hur du som Jordling kan göra din Röst Gällande; vad för rättigheter Minoriteten har; vilken sammansättning De Röstande har; vilka Mötesregler utomjordiska grupper är tvungna att följa när de sammanträffar; hur Möten med Stjärnfolk hanteras; och huruvida alla livsbärande planeter kan betraktas som Användbara Världar.

Zetanerna berättar om Resregler som de måste följa; vilka regler som gäller beträffande Resor i Tiden; huruvida utomjordingar har djupt förankrad Politik; huruvida Krigsföklaringar förekommer och vad resultatet blir av Jämnbördiga Krig; huruvida Dödsdomar eller Slaveri förekommer i andra världar; vad som händer när bebodda världar kommer i Kollisionskurs; vilka reglerna är beträffande Resor i Solsystemet; vilka begränsningar som finns beträffande Utforskning av Rymden. Zetanerna berättar vilka interna regler grupper inom Självtjänarna har; hur Världarnas Råd håller grupper inom Självtjänarna i Kontroll; vilka interna regler som Serviceinriktade grupperna opererar under; hur de lyckas lösa knutarna när Oenighet Råder; under vilka omständigheter Ingripanden görs; vilken roll Ovillkorlig Kärlek spelar in i detta sammanhang; och hur de lyckas utan det vi kallar för Pengar.

Zetanerna berättar att de förutom Implantat och enstaka Helanden är tvungna att följa Icke-interfererande regler; att människor har Fri Vilja över ödet och att Intervention inte kommer att inträffa; men att det finns vissa Undantag; hur vi gör våra val Omedveten våran uppgift; varför besöken görs utan En massa Väsen; hur reglerna reglerar Utomjordiska Gåvor och Flyktvägar under det kommande omvälvningen; och hur hominiderna från 12:te planeten som använde Rymdskyttel interfererade i människornas affärer och därför separerades från människorna; Zetanerna förtäljer för oss om Guds existens och Guds stora makt, men att de själva inte vet Vad Gud med större säkerhet är; huruvida genetisk manipulerande kan betraktas Att Agera Gud; huruvida det finns Planetariska Själar eller Djursjälar, och isåfall, om vi jagar och äter upp våra bröder; huruvida Tänkande Maskiner såsom Robotar kan inneha själar; och vad Brist på Val i Bundna Robotor hänför sig till; varför regeln om Glömska finns; huruvida Karmisk Rättvisa existerar mellan olika utomjordiska grupper; hur våra gärningar och tankar Spelas In; och varför vi måste koncentrera oss på våran Orienteringsläxa.