Orientation

Zetanerna berättar huruvida Reinkarnation existerar; vilka Huvuddragen av de två sprituella orienteringarna är; vilka Urskiljande Karaktärsdrag som finns; vilka Namn dessa utomjordiska grupper går under; vad som menas med Spirituell Evolution; huruvida det är en myt eller sanning att Himmel eller Helvete väntar oss beroende på vår spirituella läggning; huruvida vårt val är oåterkallelig eller om Sidbyte inträffar och hur Sammanslagning kan inträffa när självtjänaren såsmåningom växer upp spirituellt; hur det kommer att bli Ökande Separation när vi närmar oss 4:de densiteten; och hur orienteringarna skiljer sig i Det Dagliga Livet. Zetanerna berättar att de zetanerna som kommunicerar med oss här är Serviceinriktade; hur spirituell orientering fungerar när någon är utan Kropp; vad Läxorna i 4:de Densiteten som väntar oss är; skillnaderna i Kärlekslivet mellan orienteringarna; huruvida det är bara Arbete och inget Nöje bland de Serviceinriktade eller om finns det en smula Själviskhet; vad skillnaderna på användandet av Telepati mellan orienteringarna är; och hur detta påverkar Dolda Hemligheter och Förtäljelsen av Sanningen; och hur orienteringarna skiljer sig när de är Under Attack.

Zetanerna berättar hur vi kan vårda vår Spirituella Hälsa och hur man bäst kan utveckla Spirituell Medvetenhet; huruvida Egenrättfärdighet är rätt och självhjäpskurser såsom EST hjälper; hur bestämmandet av vår orientering är lektionen i den 3:je densiteten och vilken roll som Den starkaste Överlever, Vedermödor elller Livsförhållanden spelar; huruvida man kan göra ett Medvetet Val av orientering och vad våra Självtvivel antyder; vad intresse för Djurrättigheter antyder; huruvida Ursprungssynden existerar och hur vårat förgångna beträffande Synder påverkar vår spirituella orientering; hur utomjordingar från bägge orienteringarna påverkade ordet i de Heliga Böckerna; varför människan alltid tycks sträva efter Dominans; huruvida Agression indikerar ens orientering; huruvida det hjälper att Vända andra kinden Till och vilket råd de har till den Goda Samariten; hur man kan hantera frågan om Tillit; och varför det inte finns några Genvägar.

Zetanerna berättar huruvida några Ruttna Äpplen orsakar Krig och Kriminalitet; varför Sadism förekommer; vad Kärnvapentester har att göra med orientering; huruvida det finns industribrottslingar som njuter av Föroreningar; vem som är ansvarig för Djurstyckningarna; varför Melchizedekkulten inte är vad Melchizedek önskade sig; huruvida vem som helst kan kalla sig Ljusets Sändebud; huruvida Stonehenge var byggt av människan och om Drakar fördes till Jorden av utomjordingar i det förgångna; och huruvida Antarktis huserar utomjordingar av Självtjänande läggning.