Myter

Zetanerna berättar om Nostradamus Profetior är myt eller sanning; varför profetian om Den Vita Buffeln kommer att uppfyllas; huruvida utomjordingar stör Jordens Eteriska Nät System eller uppenbarelser inträffar längs sk. Ley Linjer; varför Vetenskapen är bedräglig; huruvida Bon är baserad på respekt för de döda; huruvida vi kan leva endast på Gudomlig Nektar eller om vi kan nå Nirvana; vad Blind Tro kan göra med människan; den sanna identiteten av Jack Uppskäraren, varför Hitler agerade som han gjorde; varför Wilhelm Reich fängslades; huruvida Ödet dikterar våra liv eller om Horoskop tillämpas; varför vi tror på Magiska Nummer eller Numeriska Mönster; huruvida Tarot Kort kan ge svar om vår lycka; om Ouija Bordet åkallar andar; huruvida Omvänt Tal existerar; huruvida Robert Monroe kunde lära andra att gå ut ur kroppen; varför vi upplever Deja Vu; huruvida Chi existerar; och varför Akupunktur och Vodoo fungerar.

Zetanerna berättar huruvida Jesus, Buddha och Muhammed var Stjärnfolk och om de lyckades med sina uppdrag; varför Taoismen har en levande budskap; varför Sai Baba är omhuldad; huruvida Jesus kunde utföra Mirakler, om han var Messias, om var född av en Jungfru och dog för våra synder genom Korsfästelse; huruvida Svepningen i Turin är en förfalskning; huruvida Heliga Symboler har speciella egenskaper; huruvida St. Germain hade några hemligheter och varför Knight Templar blev förföljd; huruvida vi kan tro på Jungfru Marias Budskap om vägledning; huruvida Jesus ord praktiseras eller I Vilkas Tjänst kristendomen tjänstgör i; varför man betraktar Mormonerna som ett hot; varför Kung David var speciell; huruvida söndagar som Vilodag är ett gudomligt påbud; huruvida Förbannelse kan inträffa; och varför Tal i Tungor förekommer.

Zetanerna förtäljer om Änglar existerar; huruvida Adam och Eva verkligen var de första människorna; huruvida Skapelsen tog endast en vecka; huruvida Förbundsarken var en kommunikationsapparat; huruvida Pyramidernas Form har en speciell påverkan; varför de forntida Egyptierna hedrade Mumierna; huruvida Sodom och Gomorra förstördes av gudarna; huruvida El Dorado den legendariska staden av guld, fortfarande glittrar; varför Lemuria & Atlantis försvann; huruvida Trojanska Kriget verkligen ägde rum som det berättas; varför Västgoterna var så vilda; huruvida Druiderna byggde Stonehenge; vad som hände vid Babels Torn; och huruvida Korall Obelisken är tillverkad av människan.