Hybriderna

Zetanerna berättar Vad Hybrider Är och Varför Hybriderna delar på gener från både Zetaner och Människor; att det inte är Första Gången Homo Sapiens har manipulerats genetiskt; huruvida Icke Zetanska Hybrider produceras; hur hybridprogrammet endast utförs i Det Gamla Goda USA men att Speciella Barn föds runt hela världen; om detta har något samband med det Kommande Omvälvningen; hur Tidsramen ser ut; varför många bortförda raporterar att Zetanerna Höjt på Tempot; varför isolerade Hybridkolonier kommer att upprättas; och hur Blandäktenskap mellan hybriderna och människorna allteftersom kommer ingås och hur hybriderna betraktar oss som Lagkamrater. Zetanerna berättar hur hybridprogrammet utförs i Släktled och varför det icke finns Gamla i hybridprogrammet men att det undantagsvis förekommer Överenskommelser före Födseln; hur de bortförda ibland Introduceras för deras avkomma; hur de reagerar på Graviditeter som avbryts, och hur de känner sig sårade över bristen på Vårdnadsrätt; vad Manliga Donatorer upplever; varför Utökade Familjer sannolikt inte kommer att uppstå; och hur Zetanerna Omhuldar barn.

Zetanerna berättar om sin Ingenjörsteknik; vad som ligger bakom rädslan för Kloning; hur Genetiska Sjukdomar botas, men att vi aldrig någonsin kommer att åtnjuta den Perfekta Kroppen; vilken roll Recessiva Gener spelar; hur det komer att vara Grungläggande Likheter och Fysiologiska Skillnader men att önskvärda Mänskliga Egenskaper kommer att överleva; hur Zetanerna verkligen har Känslor och en anmärkningvärd hög IQ, så hybriderna kommer att vara smartare än sina jordliga föräldrar; varför inte hybriderna är 50/50 vad beträffar vissa egenskaper; varför målet inte var något som kan kallas Vackra Kroppar; och hur 90 talets Modell tillkom trots svårigheter med Prototyp Hybriden. Zetanerna berättar om var någonstans De Lever och När vi kan Möta hybriderna; att Fullblodszetaner fortfarande kommer att finnas med i bilden men att människan kommer att vara en Art i Fara; hur det finns Fientliga Människor som förargas över Vem som skall ha Ansvaret; att förargade människor sprider Felaktig Information; att hybriderna inte finns till för att rädda En Döende Ras (zetanerna) fastän Zetanerna är Klonade; och att vissa människor gör Falska Anspråk på att vara hybrider.