Regeringen

Zetanerna berättar om Roswellincidenten och huruvida Corsos Rosewell stämmer; huruvida en EBE överlevde och förde samtal med regeringen; hur regeringen reagerade med Mörkläggning; hur de hemlighåller bevis på Utomjordisk Närvaro; hur operation Rätt att Veta komer att förändra på allt detta; vad Öppenhet kommer att innebära; huruvida det fanns en utomjordisk överenskommelse med Militären och vad som orsakar de antalsrika Militära Olyckorna; huruvida utomjordisk teknologi någonsin blev Konstruerat Baklänges och American Computer Co. gjorde sig en förtjänst; vad hände vid Kraschen i Kecksburg; och huruvida militären är i besittning av Kraschade Skepp. Zetanerna berättar hur Rosewellkraschen resulterade i bildandet av den hemliga regeringen MJ12; och hur regeringen senare träffade Omnipotent Krlll; hur Zetanerna träffade en Uppgörelse med MJ12 genom att imponera med Strömavbrott så att Regeringens Visa från att ha varit osann, nu är sann; varför regeringen fick Den Gula Boken i gåva; och hur ZetaTalk betraktas som MJ12:s Språkrör.

Zetanerna berättar om vad som försiggår på Pine Gap, Area 51 och på Dulce, New Mexiko; huruvida Lazars Sportfarkost finns där; huruvida MJ12 Dokumenten är äkta eller om Blå Boken är sann; de antalsrika MJ12 Grupperna; hur tillsättningen av Poster i MJ12 sker; huruvida MJ12 är infekterat med Rötägg såsom falanger som Aviary; huruvida MJ12 innehar en Röd Bok som katalogiserar utomjordisk information. Zetanerna berättar varför bara USA har överenskommelser med utomjordingar; att Valda Ämbetsmän är förda bakom ljuset; vad Apollologgen antyder; hur NASA samarbetar, varför astronauter Tystas och varför det rasar Krig i NASA; varför Apollo 13 misslyckades och varför den nuvarande Utforskningen av Mars är drabbad av missöden; varför NASA allmer upplever Krångel med Hubble; varför närmandet av 12:te Planeten är Omtvistat och hur regeringen försöker Balansera det; hur MJ12 Samarbetar Internationellt och huruvida det förekommer Global Konspiration; huruvida Bilderbergergruppen eller Trilaterala Kommisionen existerar; vilken roll Rådet för Utländska Relationer spelar; det verkliga syftet med Illuminati; och vilken roll Masons spelar.

Zetanerna berättar om vilken roll MJ12 hade i mordet på President Kennedy, Marilyn Monroe och Amiral Forestall; vilka Tystnadsmetoder MJ12 använder; huruvida MJ12 Snokar i kontakters angelägenheter eller har Övervakning i Skolorna; hur MJ12 agerar Vanemässigt i den utomjordiska trafiken; huruvida regeringen utförde Tankekontroll eller Fjärrseende experiment; varför det faller Gelatinregn på vissa små städer; och vad de Svarta Helikoptrarna försöker uppnå. Zetanerna berättar huruvida åtrån för den utomjordiska teknologin drev den hemliga regeringen att utföra Philadelfia-Experimentet, Montauk Projektet och Alternative 3; huruvida något misstänkt hände vid Immuniseringen av Soldater under Gulfkriget; det sanna målet med Projekt Prometheus huruvida Tesla var något på spåret; huruvida det finns Underjordiska Anläggningar eller om utomjordingar gräver ett nätvärk av Underjordiska Tunnlar och vad för samband HAARP projektet har till det; och hurvida Amiral Byrd någonsin besökte Antarktis.

Zetanerna berättar om det verkliga syftet med Amerikanska Stjärnornas Krig och Ryska Stjärnornas Krig Projekten; huruvida USA har Månanläggningar; huruvida det är något ondskefullt över Försvinnande Satteliter; och varför rymdskepp tycks hemsöka Kärnkraftsanläggningar; Zetanerna berättar huruvida Obduktionsinspelningarna från Roswell trots allt är äkta; hur regeringen använder Pseudo-Fiction såsom Arkiv X för att gradvis väcka befolkningen; hur före detta desinformationsagenter blivit Informationsagenter och varför agenterna tycks ha blivit Öppnare; huruvida Falken gick under antaget namn; huruvida Bill Coopers och John Lears källor talar sanning; varför Phil Schneider blev mördad; varför Bob Lazar gick ut offentligt; varför det ofta kommer ut Blandade Budskap från regeringskällor; varför Halvsanningar är så förödande; hur SETI förknippas med förnekelse; den verkliga orsaken till utomjordingarnas Dåliga Rykte i Pressen; och huruvida upptäckten av Livbärande Planeter utanför vårat solsystem är sanningsenliga.

Zetanerna berättar hur den Mänskliga Eliten går på makt-kick; hur man planerar på en Efterkatastrof-Regering; huruvida vi är tillfredställda med att Leva i Demokrati; huruvida morden av Martin Luther King var en Civilrättsfråga; huruvida Oklahoma City Sprängningen var en förtäckt operation; hur CIA använde LSD; varför Radioaktivt Skräp betraktas som den midre onda; vad som orsakade Kommunismens framkomst; vad de Bokomliggande Motiven för världens regeringar är; och den dubbla funktion som Washington Monumentet har.