Densiteter

Zetanerna berättar om Fysisk Densitet; hur detta tillåter utomjordingarna att resa fortare än Ljuset; hur de faktiskt Samexisterar med oss när de använder en sorts ankare Tvärs över Densiteterna; hur de kan ockupera Samma Område som vi och hur de är bosatta i Oceanerna här på Jorden; att det inte gör ont att Skifta Densitet men att skiftningar är Förenat med Faror, så att Jordens kommande Skiftning kommer ske med stor försiktighet; varför Skiftmekanismen aldrig kommer att förklaras fullt ut för människan; hur visitationer ibland arrangeras genom Transportering; hur det underliga betendet av växter på Landningsplatser i verkligheten är en Effekt av Densitetsskiftning; att det finns Vibrationsnyanser; varför saker försvinner i Bermudatriangeln; och hur detta relaterar till Maskhål.

Zetanerna berättar om att Själens Form inte förändras eller dör, och är Evig; vilken sammansättning Själens Substans har; hur Livet Började och hur tredje densitetens världar fostrar Entiteter under Formning, som oftast Aborteras i början; hur Inkarnationer inträffar helt naturligt; Gamla Själars Ålder; vad som händer när vi Dör och händelser Mellan Liv; huruvida Massinkarnationer kan förekomma; och hur Själen Förnimmer och kan tala med alla densiteter genom Tanke och Själ Förbindelsen eller genom Kropp och Själ Förbindelsen; Zetanerna berättar om Andelen av världar som kan uppehålla liv; hur Andra Världar inte är som vi föreställer oss och inte ens skulle vilja besöka; hur en Livsduglig Värld ser ut; hur Intelligenta Insekter utvecklas; Vem som kom Först och började tillämpa den genetiska ingenjörskonsten; hur Gudskonceptet utvecklas; och den sprituella läxan som Intelligenta Rovdjur kan lära sig.

Zetanerna berättar att det finns en Spirituell Densitet såväl som fysisk densitet; hur, många människor snart kommer att Befordras till den fjärde densiteten under Transformationen när Jorden Skiftar från den 3:je till den 4:de densiteten; vad som kommer Lämnas Bakom under skiftningen; vad Nästa Stopp är för de som inte klarar utexamineringen och hur de Hemlängtande kan återkomma till Jorden; varför Vulkaner besöks av UFO:n; hur högre Densitetslektioner väntar på oss; hur utomjordingar på högre densiteter kan Levitera med viljan; hur vi såsmåningom kommer att fördriva mer tid som Desinkarnerade än som inkarnerade; huruvida Pledianerna kommer att vägleda oss genom Fotonbältet; varför New-Age termen Vibrationer är en målande beskrivning av Erat; huruvida boken The Findhorn Garden beskriver densitetsskifte; och huruvida våra Intuitiva Sällskapsdjur är inställda på själars närvaro.