osrednja stran

ZetaTalk: Znamenja v zadnjih trenutkih

Mnogi ljudje bodo brali naša opozorila in jih bodo želeli upoštevati, vendar ne bodo mogli zapustiti svojega položaja zaradi mnogih razlogov. Morda skrbijo za bolne ali poškodovane ali nadzirajo projekte, ki so pomembni za človeštvo ali pa imajo otroke v šoli ali karkoli drugega. Ne govorimo o tistih, ki ne bodo hoteli zapustiti svojih razkošij in udobnosti ali tistih, ki uživajo v položaju, ki hrani njihov občutek moči. Govorimo o tistih, ki morajo čakati do konca, predno se umaknejo na varno, ker bi se sicer njihova odsotnost poznala pri tistih, ki so od njih odvisni ali pa bi njihov odhod prizadel, vsaj kratkoročno, tiste, ki so odvisni od storitev in aktivnosti, ki jih opravljajo. Mnogi ljudje, ki v celoti delujejo v uslužnostni usmeritvi, se bodo znašli v takšnem položaju, saj pogosto svoje življenje posvečajo drugim.

Menjava polov ne bo presenetila nikogar, saj bo obilica nedvoumnih znamenj nakazovala na to, da je nekaj pomembnega za vogalom, na primer povečana vulkanska aktivnost, večje število potresov, dolgotrajne suše in nerazložljivi nalivi in najočitnejši od vseh, vedno večje upočasnjevanje vrtenja Zemlje. Kljub temu pa točen trenutek, dan ali teden, ko je treba prekiniti z ustaljenim redom in se napotiti proti hribom ali kmetijam, ni enostavno določljiv. Ali so kakšna znamenja, ki se pojavijo v zadnjih trenutkih in nas lahko pri tem vodijo? Res so.