osrednja stran

ZetaTalk: Vsakdanjik

Kaj pa vsakodnevne dejavnosti, ki jih ljudje opravljajo? Kako to izgleda v 4. zgoščenosti? Kakšen bo dan entitete tako v skupini sebično kot uslužnostno usmerjenih?

Vzemimo entiteto v 4. zgoščenosti v skupini sebično usmerjenih.

Če življenjska oblika potrebuje spanje ali počitek, se entiteta zjutraj zbudi, ali pa jo vržejo iz postelje, ki ji je dodeljena. Njen počitek je morda bil osvežujoč, a verjetno ne, saj nadrejeni na udobje ne mislijo, zato mora entiteta za svoje udobje poskrbeti sama, z iskanjem, krajo ali odvzemanjem stvari drugim. Naloga, ki jo mora opravljati je dodeljena in se o njej ni mogoče pogajati. Če entiteta na delo zamudi, je kaznovana. Kazen ni določena s pomembnostjo prestopka ampak z razpoloženjem in nagnjenji nadrejenega. Odvisno od kazni, ki se je nadzornik želi rešiti od svojega nadzornika, je kazen lahko tudi smrt, če se nadzornik želi znebiti osebe, ki povzroča težave. Nadzornik lahko tudi muči in onesposobi entiteto, če ta ne opravlja kakšne ključne funkcije ali če je nadzornik pač tega željan.

Lahko bi nadaljevali v nedogled, vendar je bralec, o tem smo prepričani, že dobil vtis. Takšne situacije v današnjih človeških družbah niso redke.

Vzemimo zdaj entiteto v 4. zgoščenosti v skupini uslužnostno usmerjenih.

Entiteta se prebudi in vstane iz postelje, ki so ji jo priskrbeli tisti člani skupine, ki so si to izbrali za svoje delo. Ker osebe, ki skrbijo za postelje, počno to z veseljem in skrbjo, so postelje kar se da udobne in okolje kar se da primerno za počitek, v skladu z možnostmi. Podobno je s prehrano. Entiteta se veseli naloge, ki jo opravlja, saj jo je sama izbrala in se zanjo prijavila. Možno je tudi, da entiteta trenutno ne opravlja nobene naloge in je na zasluženem počitku, čeprav je verjetno na počitku zaradi pritiska drugih in ne zato, ker se je sama tako odločila. Ker se je entiteta prostovoljno prijavila za nalogo in jo opravlja odgovorno, lahko drugi brez, da jo nadzirajo, pričakujejo, da bo korektno opravljena. To, da naloge ne opravi, in iz tega sledeča škoda ali neudobje skupine, bi ležalo na duši entitete in to zavedanje ustvari predanost, s katero entiteta deluje.

Spet bi lahko nadaljevali v nedogled, a bralec verjetno prepozna okolje, pa čeprav samo iz svojih sanj. To je cilj mnogih, ki bi ga že lahko dosegli, če podleži ne bi ves čas onemogočali tega življenjskega stila.