osrednja stran

ZetaTalk: Lekcije 4. žgoščenosti

Lekcije 4. zgoščenosti so številnejše in se delno navezujejo na cilje 5. zgoščenosti. V 4. zgoščenosti entiteta nadalje poglablja svoj odnos do drugih. Za razliko od 3. zgoščenosti, kjer je entiteta obkrožena z entitetami obeh usmeritev, sta v 4. zgoščenosti usmeritvi ločeni.

Sebično usmerjena entiteta ugotovi, da je druge težje nadvladati in nadzirati, saj so vsi tako usmerjeni. Za nekaj časa so skoraj izključno zaposleni z borbo. Na koncu se naučijo kako nadaljevati z drugimi lekcijami, medtem ko so obkroženi z drugimi, s katerimi morajo nekako delati. Te skupine imajo običajno strogo določeno hierarhijo, s pravili, ogromno pravili.

Uslužnostno usmerjena entiteta se znajde v okolju, kjer je obkrožena z entitetami, na katere se lahko zanese, vsaj teoretično. Uslužnostno usmerjeni si zaupajo in se zanašajo, da vsakdo opravi delo, za katerega se je prijavil. Od začetka je v tem zaupanju mnogo lukenj. Entitete, ki pridejo iz 3. zgoščenosti niso vajene velike predanosti. Navajene so, da so pozabljive, ko gredo stvari narobe, saj je v 3. zgoščenosti odgovornost deljena, kar je običajno ravno dovolj neumno, da bi zaupali, da bo naloga opravljena brez nadzora in kontrol. Entiteta, ki prihaja iz 3. zgoščenosti je navajena, da dela v izmeni, da dokumentira svoje delo ali ga daje na kontrolo in potem zdrvi z dela. Čas za igro. V 4. zgoščenosti je igra skupinska, ko obveznosti, ki jih opravljajo, začasno prevzamejo drugi.

Torej, bralec lahko vidi, da so usmeritvene lekcije v 4. zgoščenosti ravno tako časovno potratne, kot v 3. zgoščenosti. Vendar po drugi strani entiteta v 4. zgoščenosti precej poglobi svoje znanje o tem, kako Vesolje deluje. Omenili smo že, da IQ iz 3. v 4. zgoščenost naredi precejšen skok in da se tega povečanja inteligentnosti ne da meriti zgolj z IQjem. To je kvantumski preskok. Čas, ki ga v 4. zgoščenosti porabite za študij, ni izgubljen. Entiteta je prvič sposobna resnično razumeti delovanje Vesolja.