title

De Zetas praten over hoe het gros van de mensheid in Millennium Ontkenning is; dat de Aarde kataklismische veranderingen zal ondergaan zoals in het Zeta Visioen dat aan Nancy was gegeven; dat deze veranderingen worden veroorzaakt door de periodieke visitaties van een reuzen komeet waarvan het Tijd Venster voorspelbaar is; dat de Aarde getuige staat van Vroegere Kataklismes; dat met het juiste telescopische materiaal dit een Zichtbare Komeet is; en dat deze reuzen komeet zijn komst al aan het Aankondigen is met voorbodes zoals Groene Meteoren. De Zetas zeggen dat ondanks de Millennium Koorts de regering niet Het Alarm Luiden zal, dat ondanks de zich Manifesterende Aanwijzingen er slechts Valse Alarmen zullen zijn; dat het establishement Het Woord Onderdrukt en de waarheid verbergt achter Kataklisme Maskerades zoals een Verlaagde Jet Stream; dat ZetaPraat Rechtoe Rechtaan Praat is net zoals de boeken van de auteurs Velikovsky en Sitchin en vele Profeten; waarom er ogenschijnlijk verschillende Profetieen blijken te zijn; dat signalen zoals Mismaakte Kikkers en de incidentele toename van Diepe Aarbevingen de kop op steken; dat Emotionele Aanpassingen door het nieuws onontkoombaar zal gebeuren; dat er wel tot aan de verschuiving Mislukte Oogsten zullen zijn voor drie jaren lang maar dat deze niet veroorzaakt worden door de Psi-Tech Pathogenen, en dat Oogst Aanpassingen en Dieet Aanpassingen zullen gebeuren.

De Zetas praten over hoe de Komeet's Staart eerst over de Aarde zal strijken; dan zal de naderende komeet voor een paar dagen lang een Rotatie Stop van de Aarde veroorzaken; dan zullen er in de bovenlaag van de atmosfeer gigantische Bliksem Schichten veroorzaakt worden, Agressieve Winden ontstaan, en de petrochemicalien die in de lucht gevormt zullen worden zullen in de vorm van een regen naar beneden komen en Vuurstormen tot stand brengen; dan, wanneer de kern van de Aarde zich magnetisch probeert op te stellen met de reuzen komeet, zal er een Pool Verschuiving zijn met Continentale Scheuringen en Zinkend en Steigend land; dan zullen gigantische Vloedgolven de kusten aanvallen, maar Water Beweging begon al wanneer de rotatie stopte, en een Oceanische Vortex kan ontstaan. hoe de verschuivingen van de tectonische platen kunnen uitmonden in een Zinkende Atlantische Vloer, welke de omgeven kustgebieden zal beinvloeden; maar dat de Andere Planeten weinig beinvloed zullen worden. De Zetas praten over hoe de Rotatie Zal Terugkeren binnen een dag na de verschuiving; hoe de Pool Verschuiving zich tot nieuwe polen zal resulteren en een nieuwe evenaar, een Nieuwe Geografie; hoe de Aarde Klimaats Veranderingen zal ondergaan; hoe er een Nieuw Klimaat zal komen maar dat de Heersende Winden zichzelf zullen herstellen; hoe er later inundaties zullen zijn van de oceanen uit door de Smeltende IJskappen; hoe de Aarde weer een Wedergeboorte zal meemaken net zoals in het verleden; dat het Zaad der Wedergeboorte in die wildernissen zal zijn welke wij aan het onderhouden zijn als toevluchts oorden maar sommige soorten zullen Bedreigde Soorten worden; dat het leven weer zal worden opgepakt en door zal gaan door zuurstof van het Oceanische Leven maar een Terugkeer naar een Normaal Niveau zal enkele decennia duren.

De Zetas praten over Hoe Voor te Bereiden voor de Meest Verschrikkelijke Dag en welke algemene Veiligheids Maatregelen kunnen worden getroffen; de sterkte van de Aardbevingen die zullen gebeuren en hoe men De Aardbevingen Overleven kan; wat de Veilige Plaatsen en Veilige Structuren zijn; wat droge meerbeddingen zoals de Zout Vlaktes hebben te bieden; dat niet al het water Veilig Water zal zijn; dat daar waar er het lokale gevaar aanwezig is van Nucleaire Depots dat er een dispersie van de Verontreinigingen zal zijn; dat we ons een geruime tijd ervoor moeten voorbereiden om zo een Paniek in de Laaste Minuut te voorkomen; en dat Aftellings Signalen zullen aankondigen dat de kataklismes zijn begonnen. De Zetas praten over hoe het leven zal zijn in de Natijd; Wat zal Overleven en hoe de Pool Verschuiving een Grote Gelijkmaker zal zijn; hoe Manna uit de Hemel op sommige plekken zou kunnen worden gevonden; dat er een Ineenstorting van Regeringen zal zijn, maar dat er Overlevenden zullen zijn waaronder verantwoordelijke mensen die de Voornaamste Steun voor anderen zullen zijn; dat er wereldwijd Verwoeste Steden zullen zijn; dat Nieuwe Energiebronnen in de opkomst zullen zijn en dat zelfs het Internet funktioneel zal zijn; maar dat aandelen en papieren geld Waardeloos Geld zullen zijn.

De Zetas praten over of het een mythe is of een waarheid dat de Pool Verschuiving wordt veroorzaakt door een planetaire Vortex; of interventie mogelijk is of dat de Kataklismes Onontkoombaar zijn; of de 12de Planeet altijd Vanuit Orion aankwam; waarom de 12de Planeet een Rebelse Planeet lijkt te zijn; of er 12de Planeet Manen zijn; of de Maya Kalender precies is; of de planetaire opeenlijning een pool verschuiving zal veroorzaken op 5 Mei, 2000; of Atlantis en het Land van Mu bestaan; of De Vloed heeft plaats gevonden; waarom de Joodse Exodus plaats vond; of de Verhalen zoals de Scheiding van de Rode Zee en Jonas en de walvis de Pool Verschuivingen omschrijven; waarom er Wegen Onder Water nabij Bermuda zijn; wat Zeer Oude Landkaarten laten zien; wat het Loch Ness Monster en de Yeti te maken hebben met de Pool Verschuivingen; en of Hale-Bopp de millennium komeet is of dat het Shramek Object echt is.

All rechten voorbehouden: ZetaTalk@ZetaTalk.com